Management Esențial

Orice proprietate bine administrată inseamnă existenta unui manager cu experiență. Aristo vă oferă un serviciu esențial, realizat de un profesionist dedicat nevoilor dumneavoastră.

La Aristo respectăm prevederile legislative și standardele pieței, de aceea, managerii nostri sunt oameni cu experiență și competență în procedurile administrative. Managerii lucrează îndeaproape cu comitetele asociatiilor, prestatorii de servicii și instituții ale statului. Managementul esențial abordează condominiul ca un tot unitar, atât din punct de vedere al intereselor locatarilor, cât și al gestionării aspectelor de zi cu zi care apar în viața colectivității.

Aristo, prin managerul imobilului dumneavoastră, se ocupă de următoarele activități:

 1. Administrare tehnică;
 2. Administrare financiar-contabilă;
 3. Casierie.

 

Administrare tehnică

Administrarea tehnică are legătură cu tot ce ține de utilități și condiții tehnice necesare locatarilor. Practic, în fiecare lună, administratorul inspectează parametrii optimi de funcționare în cazul furnizării de energie electrică, apă, gaz, canalizare, ascensoare, centrale termice, hidrofoare, etc. După fiecare vizită administratorul emite și trimite un raport de inspecție către comitet.

Managerul poate efectua, pe cont propriu, mici intervenții corective de aducere a aparaturii la starea inițială. Reparațiile si intervențiile complexe sunt realizate de specialiști, care își desfășoară activitatea cu implicarea și sub coordonarea managerului.

Pentru managerii Aristo, sarcinile privitoare la utilități includ derularea contractelor cu furnizori și monitorizarea facturilor emise cu ajutorul diagramei computerizate (C.F.P.R.).

 

Administrare financiar-contabilă

În administrarea financiar-contabilă, managerul creează și menține un document centralizator complex numit „lista de plată a cotelor comune” sau „lista de întreținere”, document ce are în spate un set de fise și registre ce țin cont de cerințele legislative actuale. Pentru actualizarea documentului managerul ia în calcul și criteriile pe baza cărora se împart cheltuielile, ajutoarele de stat, scutirile, penalizările, fondurile uzuale și speciale, etc.

Managerul întocmește lunar listele de plată a cotelor de întreținere și le afișează la avizier, separat pentru fiecare scară. Listele la întreținere, alături de înștiințări și alte documente solicitate, se pot trimite proprietarilor și în variantă electronică, prin e-mail.

Managerul Aristo se ocupă în mod normal și de gestiunea a patru fonduri speciale aflate la dispoziția asociației de proprietari:  

 • Fondul de  rulment;
 • Fondul de reparații;
 • Fondul de investiții;  
 • Fondul de penalizări.

 La solicitarea comitetului executiv, managerul de imobil poate crea și gestiona și alte fonduri, stabilite de asociația de proprietari.

Pentru toate fondurile de mai sus, managerul elaborează și completează lunar registrele aferente.   

Alte activități de administrare financiar-contabilă, îndeplinite de manager:

 • Întocmește evidențe contabile în partidă simplă (fișe furnizor, fișe unități locative, registru jurnal, situație activ/pasiv, registru casă, registru bancă);
 • Calculează și încasează penalizări, conform sistemului propriu al asociației, prevăzut în ROI sau aprobat de adunarea generală.   
 • Montează dosarul lunar cu documentele primare și centralizatoare legate de cotele de contribuții ale proprietarilor la cheltuielile comune ale asociației;  
 • Derulează contracte de utilități și monitorizează facturile emise de furnizori, cu ajutorul diagramei computerizate C.F.P.R.

Adițional funcțiilor de monitorizare a facturilor emise de furnizori, managerul folosește diagrama C.F.P.R. (C de la CONSUMAT, F de la FACTURAT, P de la PLĂTIT și R de la RECUPERAT), pentru a calcula cu rigurozitate sumele pe care le trece în listele de plată a utilităților curente. 

Casierie

În activitățile de casierie, managerul se ocupă de încasări, plăți și depuneri de sume, in interesul locatarilor și al comitetului executiv:  

 • Managerul face încasări de la locatari atât în numerar, cât și prin virament bancar (cu cardul) în spațiul special amenajat în cadrul imobilului administrat (la casierie);  
 • Efectuează plăți în numerar sau cu cardul bancar în limita mandatului primit de la comitetul executiv, depune în contul asociației sumele încasate și nefolosite pentru efectuarea plăților;   

Serviciile de Management Esențial vă sunt oferite pe bază de abonament, iar suma se stabilește în funcție de dimensiunea clădirii, aparatura, utilajele și instalațiile date în administrare.

Factura se poate face cu sau fără TVA. Aria de acoperire: Municipiul București și localitătile aflate la maximum 15 km de centrul Bucureștiului.

În calitate de client al serviciilor de Management Esențial, puteți opta și pentru unul sau mai multe dintre serviciile adiționale:

Vreți să discutăm mai multe sau să ne adresați câteva întrebări?

 • Servicii pentru asociatii de proprietari
 • Servicii pentru proprietati individuale
 • Servicii conexe
Contactați un specialist

Testimoniale

Ce spun clientii despre noi

Ion Lungu

Am fost placut surprins de primele discutii cu Aristo. Acestea s-au transformat intr-un parteneriat de cursa lunga, in care ambele parti prospera si se bucura de sprijin categoric. Recomand Aristo cu toata increderea!

Maria Biris

Serviciile oferite de Aristo au fost de fiecare data profesioniste, iar mult credit merge aici echipei de management. Inca de la inceput mi s-a explicat totul de la A la Z, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra serviciilor si a aplicabilitatii lor.

Sorin Zaharescu

Odata ce am semnat cu Aristo, toate responsabilitatile si cererile de peste zi au fost preluate cu succes de o echipa serioasa si eficienta. Cu ajutorul lor avizat, acum pot sa-mi concentrez atentia catre alte lucruri importante in cariera si viata mea personala.